Welke verzekeringen nodig nieuw huis?

Ben je van plan om een nieuw huis te kopen of heb je reeds geïnvesteerd in bepaald vastgoed? In dat geval zal je jezelf altijd de vraag moeten stellen welke verzekeringen je daarvoor mogelijks moet gaan afsluiten. In de praktijk is het zo dat heel wat mensen omwille van voor de hand liggende redenen eigenlijk helemaal geen fan zijn van het afsluiten van verzekeringen. We sluiten ze dan ook af in de hoop ze nooit echt nodig te zullen hebben. Dit gezegd zijnde, heb je er voor gekozen om een nieuwe woning te kopen of staat dit nog in je planning voor de komende periode? In beide gevallen is het de moeite waard om even stil te blijven staan bij de eventuele vereiste verzekeringen die je zal moeten of willen afsluiten.

De inboedel- en opstalverzekeringen

De eerste verzekeringen waar je bij het kopen van een nieuwe woning rekening mee zal willen houden zijn de inboedel- en opstalverzekeringen. In de praktijk is het zo dat deze beide verzekeringen vaak in één adem met elkaar worden genoemd. Toch is dat eigenlijk niet correct. Ondanks het feit dat beide verzekeringen in eerste instantie dan wel min of meer hetzelfde lijken te zijn is dat toch helemaal niet het geval. Voor de opstalverzekering geldt namelijk dat ze de opstal of de constructie van de woning indekt evenals alles wat daaraan is vastgemaakt. Dat geldt niet voor de inboedelverzekering.

De inboedelverzekering is een verzekering welke zoals de naam reeds laat vermoeden enkel en alleen de inboedel indekt. Het betreft hier alle voorwerpen welke in je woning zijn terug te vinden die niet zijn vastgemaakt aan het pand. Denk hierbij dus niet alleen om alle keukenartikelen, maar ook om bijvoorbeeld je huishoudelijke toestellen, de meubels, etc. Omdat de opstal- en inboedelverzekeringen duidelijk verschillende zaken indekken is het in de praktijk de moeite waard om de beide verzekeringen samen af te sluiten. Alleen op die manier ben je namelijk op gepaste wijze verzekerd tegen alle mogelijke risico’s.

Welke schade dekken de inboedel- en opstalverzekeringen?

Welke vormen van schade welke er nu precies worden ingedekt door respectievelijk de inboedel- en de opstalverzekering zijn inmiddels wel bekend. De vraag is nu echter nog in welke situaties deze verzekeringen tussenkomst verlenen. Denk hierbij aan de volgende:

Schade als gevolg van brand(blussing);

Schade welk veroorzaakt door een ontploffing;

Materiële of financiële schade als gevolg van een inbraak;

Schade die is veroorzaakt door het weer;

Wil je er voor zorgen dat er geen discussie kan ontstaan op het ogenblik dat er sprake is van een bepaald schadegeval? In dat geval is het altijd de moeite waard om er voor te kiezen om zowel de inboedel- als opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

De aansprakelijkheidsverzekering

Een ander potentieel erg belangrijke verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, de zogenaamde ‘AVP’ dekt de aansprakelijkheid in voor schade welke niet alleen wordt veroorzaakt aan materiële zaken, maar ook aan personen. Dit gebeurt ook wanneer de schade niet door jou als persoon is veroorzaakt, maar je daar wel voor aansprakelijk bent. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een waterleiding die springt en bij de buren zorgt voor schade. Ondanks het feit dat de aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is wordt het afsluiten er van wel ten stelligste aangeraden. Alleen op die manier kan je jezelf namelijk indekken tegen kosten die mogelijks ongelofelijk hoog kunnen uitvallen.

De overlijdensrisicoverzekering

In de praktijk is het jammer genoeg zo dat er behoorlijk wat mensen komen te overlijden tijdens de aflossingsperiode van hun hypothecaire lening. Een dergelijke situatie brengt natuurlijk niet maar een emotionele schok met zich mee, maar ook een financiële. Ondanks het feit dat het inkomen van de overledene wegvalt blijven de woonlasten immers dezelfde. Ondanks het feit dat de overlijdensrisicoverzekering tegenwoordig niet langer is verplicht geldt ook voor deze verzekering dat het warm aanbevolen wordt om ze af te sluiten.

Een rechtsbijstandverzekering

Een ander type van verzekering welke het overwegen waard is, is de zogenaamde rechtsbijstandverzekering. Het betreft hier een verzekering die er voor zorgt dat je in de praktijk altijd kan rekenen op juridische bijstand op het ogenblik dat er sprake is van een (juridisch) geschil. Bij het merendeel van de verzekeraars is het mogelijk om als verzekeringnemer zelf aan te geven welke module of modules je graag wenst af te sluiten. Dit bijvoorbeeld voor het geval er sprake is van gebreken aan de nieuwe woning en / of wanneer er een conflict moest ontstaan met betrekking tot een huur- of koopovereenkomst.

De woonlastenverzekering

Tot slot is er nog de zogenaamde woonlastenverzekering. Het gaat hierbij om een speciale verzekering die in het leven werd geroepen om er voor te zorgen dat je, je hypotheek kan blijven betalen op het ogenblik dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de praktijk is het zo dat dit type van verzekering door hypotheekadviseurs bijzonder vaak wordt afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet. Dit is echter niet altijd zo.

Dekking bij arbeidsongeschiktheid

In eerste instantie kan de woonlastenverzekering dus dekking bieden in het geval van arbeidsongeschiktheid. In dat geval verzekert ze het maandelijkse bedrag welke je nodig hebt voor de afbetaling van de hypotheek. Het is in de praktijk zo dat je eigenlijk op basis van je financiële situatie kan bepalen aan welk bedrag je precies nood hebt. Let op, in de polisvoorwaarden zal een bepaalde periode worden vastgelegd. De uitbetalingen door de verzekeraar gebeuren dan ook uitsluitend voor de periode zoals in de polisvoorwaarden aangegeven.

Dekking bij werkloosheid

De woonlastenverzekering kan niet alleen dekking bieden in geval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is ook werkloosheid een dreigende factor voor mensen die er voor hebben gekozen om een hypothecaire lening af te sluiten. In de praktijk wordt het eigenlijk eerder niet aangeraden om dit type van verzekering af te sluiten. Waarom? Wel, van zodra er geen werkloosheidsuitkering meer wordt uitbetaald zal je ook geen uitkeringen uit de verzekering meer krijgen. In principe heeft het afsluiten van deze verzekering in de praktijk dan ook maar relatief weinig zin. Dit natuurlijk tenzij deze voorwaarde voor jou geen echt probleem vormt.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …