Welke opstalverzekering?

Voor mensen die eigenaar zijn van een bepaald type vastgoed is het altijd een must om zich even te verdiepen in de verschillende verzekeringen die mogelijks voor hem of haar interessant kunnen zijn. In principe gaat het hierbij op z’n minst om twee verschillende soorten verzekeringen. Denk hierbij in eerste instantie aan de inboedelverzekering. Dit type van verzekering dekt zoals de naam reeds aangeeft alle inboedel in welke zich in een woning bevindt. Er is echter één belangrijk aandachtspunt waar je bij het afsluiten van een inboedelverzekering rekening mee moet houden. Dit aandachtspunt heeft betrekking tot het feit dat de zogenaamde opstal door dit type van verzekering niet wordt ingedekt. Met andere woorden, alles wat vast zit aan het huis wordt niet door de inboedelverzekering ingedekt. Daarvoor is dan ook een zogenaamde opstalverzekering vereist.

Wat is de opstalverzekering precies?

Iedereen is op zich best wel bekend met de inboedelverzekering, maar wat is een opstalverzekering nu precies? Voor de opstalverzekering geldt dat ze schade indekt welke wordt veroorzaakt aan de constructie van de woning. Let wel, het gaat hierbij om de constructie in de meest brede zin van het woord. Met andere woorden, alles wat vastzit aan het huis wordt ingedekt door deze verzekering. Is het voor jou niet duidelijk wat er nu allemaal onder de polis van de opstalverzekering valt? Zeer eenvoudig. In principe gaat het hierbij om alles wat je tijdens een verhuizing niet mee zou kunnen nemen. Alles wat los zit valt onder de inboedelverzekering. Alles wat vast zit aan de woning wordt ingedekt door de opstalverzekering. Mede omwille van deze reden wordt het in de praktijk door verzekeraars eigenlijk aangeraden om zowel een opstal- als een inboedelverzekering af te sluiten. Dit uiteraard wel alleen voor mensen die zelf eigenaar zijn van het vastgoed waarin ze wonen.

Welke schade dekt de opstalverzekering?

Bij het afsluiten van de opstalverzekering zal je uiteraard graag concreet willen weten welke verschillende soorten van schade er nu precies allemaal zijn ingedekt en welke niet. De schade welke door de opstalverzekering in de praktijk altijd wordt ingedekt is de volgende:

 • Schade als gevolg van een brand en eventuele bluswerken;

 • Schade welke is veroorzaakt door rook en / of roet;

 • Schade door een ontploffing;

 • Waterschade (dijkdoorbraak is doorgaans niet ingedekt);

 • Schade als gevolg van een blikseminslag;

 • Stormschade;

 • Schade welke is veroorzaakt door inbraak en / of diefstal;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de schade die wordt ingedekt door de opstalverzekering moet zijn veroorzaakt door een zogenaamd ‘onzeker toeval’. Dit is een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Is er bijvoorbeeld sprake van een achterstallig onderhoud waardoor de schade is ontstaan? In dat geval zal de opstalverzekering geen tussenkomst verlenen. Dit geldt overigens ook voor het geval waarin er sprake is van schade door eigen schuld. Voor het laatste geval geldt evenwel wel een uitzondering. Het is namelijk mogelijk om een aanvullende dekking af te sluiten waardoor schade door eigen schuld door de opstalverzekering wel zal worden ingedekt.

Is er ook schade uitgesloten in de opstalverzekering?

Het is zeker zo dat er ook schade door de opstalverzekering wordt uitgesloten. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat dit type van verzekering geen tussenkomst biedt op het ogenblik dat er schade aan de inboedel is ontstaan. Deze schade moet dan ook worden ingedekt door een extra verzekering, de zogenaamde inboedelverzekering. Dat is echter niet alles. Daarnaast worden ook de onderstaande schadegevallen doorgaans uitgesloten:

 1. Schade als gevolg van een atoomkernreactie;

 2. Schade als gevolg van een aardbeving;

 3. Schade als gevolg van een vulkaanuitbarsting;

Gelukkig zijn de bovenstaande uitzonderingen zaken waar we in Nederland en België in principe niet of nauwelijks mee worden geconfronteerd. Hoe dan ook spreekt het voor zich dat het wel altijd van belang is om grondig bij jezelf na te denken over de mogelijke schade welke doorgaans jouw opstalverzekering wordt uitgesloten. Alleen op deze manier voorkom je op een zeker ogenblik geconfronteerd te worden met vervelende verrassingen.

Verschillende soorten opstalverzekeringen

Voordat je een bepaald type opstalverzekering afsluit zal je willen vaststellen dat er op de markt menig aantal verschillende soorten opstalverzekeringen zijn terug te vinden. Er wordt wat dit betreft dan ook een onderscheid gemaakt tussen de hieronder terug te vinden mogelijkheden:

 • De extra uitgebreide opstalverzekering;

 • De allrisk opstalverzekering;

De extra uitgebreide opstalverzekering zal in principe uitsluitend die dekkingen verlenen welke staan opgenomen in de polisvoorwaarden. Dit is meteen ook de voordeligste keuze voor mensen die een opstalverzekering willen afsluiten. Heb je er echter voor gekozen om een allrisk opstalverzekering af te sluiten? In dat geval wordt er over de hele lijn dekking verleend, tenzij er nadrukkelijk sprake is van uitsluitsel door de polis. Ook schade welke het gevolg is van eigen schuld wordt in dit geval doorgaans door de opstalverzekering ingedekt. Let wel, het spreekt voor zich dat er hiervoor altijd een bepaalde meerprijs moet worden betaald.

Opgelet voor het eigen risico!

Afhankelijk van het type opstalverzekering waarvoor je hebt gekozen is het zo dat je altijd rekening zal moeten houden met een bepaald eigen risico. Let op! Zijn er verschillende schadegevallen die elkaar in korte tijd hebben opgevolgd? In dat geval is het mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met een extra eigen risico. Hou er rekening mee dat in bepaalde extreme gevallen de verzekeraar bij teveel schadegevallen zelfs kan overgaan tot het annuleren van de polis. In dat geval is het doorgaans bijzonder moeilijk om een nieuwe opstalverzekering bij een andere verzekeraar af te kunnen sluiten.

Hoeveel bedraagt de premie voor de opstalverzekering?

Het is compleet normaal dat je een bepaald beeld zal willen hebben van de premie welke moet worden betaald voor je opstalverzekering. Dit gezegd zijnde is het zo dat dit in de praktijk helemaal niet zomaar aan te geven valt. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig. De premie van je opstalverzekering wordt namelijk berekend aan de hand van de onderstaande zaken:

 1. Het type woning welke moet worden verzekerd;

 2. De bouwaard van het vastgoed;

 3. De zogenaamde herbouwwaarde;

 4. De dekking waarvoor de verzekeringnemer heeft gekozen;

 5. Het eigen risico welke mogelijks van toepassing is;

 6. De plaats of regio waar het vastgoed is gelegen;

Hou er tot slot rekening mee dat de te betalen premie in de praktijk altijd afhankelijk kan zijn van de verzekeraar in kwestie. Het is dus altijd interessant om er voor te kiezen om een vergelijking uit te voeren. Alleen zo kan je rekenen op de scherpst mogelijke premie.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …