Welke inboedelverzekering?

Tijdens het leven verzamelen mensen ongelofelijk veel verschillende spullen. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende zaken. Denk hierbij niet alleen aan kleine spullen die gebruikt worden in de keuken, maar wat ook te denken van de spullen in de badkamer? Al deze verschillende zaken vertegenwoordigen een bepaalde waarde welke je graag ingedekt zal willen zien worden bij schade. Dat kan. Het afsluiten van een inboedelverzekering zorgt er voor dat je bij mogelijke schade aan de inboedel bent verzekerd van een financiële compensatie vanuit de verzekeraar van je keuze. Ben jij ook geïnteresseerd in het afsluiten van een inboedelverzekering, maar wil je graag achterhalen welke verzekering voor jou de beste keuze is? Neem dan snel even de informatie door hier op deze pagina!

Is een inboedelverzekering afsluiten verplicht?

Allereerst is het interessant om even stil te staan bij het feit of een inboedelverzekering afsluiten nu wettelijk verplicht is of niet. Tot op moment van schrijven is het zo dat deze verzekering niet is terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen in Nederland (en België). Dit ondermijnt evenwel een beetje het grote belang dat toch wel aan deze verzekering verbonden is. Veel mensen staan er dan ook niet bij stil, maar schade aan de inboedel kan ongelofelijke gevolgen hebben. Dit niet alleen emotioneel, maar zeker ook financieel. Ondanks het feit dat het afsluiten van een inboedelverzekering dus niet wettelijk verplicht is moeten we wel zeggen dat het meer dan de moeite waard is om het te doen.

Voor wie is een inboedelverzekering afsluiten mogelijk?

Een tweede vraag die door veel mensen wordt gesteld met betrekking tot het afsluiten van een inboedelverzekering is wie dit nu precies allemaal kan doen. Dat is een terechte vraag. In de praktijk is het zo dat iedereen een inboedelverzekering kan afsluiten, aldus:

Mensen die eigenaar zijn van een bepaald vastgoed;

Mensen die een bepaalde woonst huren;

Het spreekt voor zich dat zowel mensen die huren als zij die eigenaar zijn van het pand waarin ze verblijven een bepaalde hoeveelheid aan inboedel hebben. Beide partijen zullen dan ook graag de waarde van deze inboedel willen laten verzekeren. Dat is dus perfect mogelijk. Let wel, voor zij die eigenaar zijn van een woning is het belangrijk om te weten dat de inboedelverzekering het opstal van het pand niet indekt. Daarvoor dient er dan ook een extra verzekering af te worden gesloten. Je ontdekt er meer over in onderstaand stukje.

Let op! Een inboedelverzekering is geen opstalverzekering!

Er zijn nog steeds een behoorlijk aantal foutieve interpretaties welke de ronde doen met betrekking tot de inboedelverzekering. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat de inboedelverzekering elk onderdeel van de woning indekt. Het gaat hierbij dan niet uitsluitend om de inboedel, maar ook om de zogenaamde opstal. Dat is echter helemaal niet juist, in tegendeel. Wanneer je, je volledig wenst in te dekken tegen alle mogelijke risico’s waarmee je met betrekking tot je huis kan worden geconfronteerd moet je dan ook twee verzekeringen afsluiten. Het gaat hierbij concreet om:

De inboedelverzekering;

De opstalverzekering;

Buiten de bovenstaande verzekeringen is ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten aan te raden. Spring er bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik een leiding met aanzienlijke waterschade bij de buren als gevolg? Dan is het goed om te weten dat deze schade grotendeels door de verzekeraar zal worden vergoed. Zonder aansprakelijkheidsverzekering ben je uiteraard degene die de schade zal moeten zien te vergoeden. Dit natuurlijk met alle mogelijke, financiële gevolgen van dien.

Welke schade dekt de inboedelverzekering nu precies is?

De inboedelverzekering is een verzekering welke verschillende vormen van schade indekt. Uiteraard spreekt het voor zich dat deze schade wel moet ontstaan aan de inboedel. De schade die aan de inboedel kan worden veroorzaakt kan op de volgende manieren ontstaan:

Schade als gevolg van een uitgebroken brand;

Schade als gevolg van een overstroming of wateroverlast;

Schade door diefstal of een inbraak;

In alle drie de bovenstaande gevallen zal de (financiële) schade welke is geleden worden gecompenseerd door de inboedelverzekering. Let wel, het is altijd belangrijk om te controleren of je niet dubbel bent verzekerd. Dit bovendien niet in het minst wanneer het zou gaan om een dubbele verzekering bij verschillende verzekeraars. Is dat wel het geval? Hou er dan rekening mee dat dit de uiteindelijke afhandeling van je schadegeval aanzienlijk kan bemoeilijken. De kans is namelijk zeer groot dat beide verzekeraars de schuld op elkaar zullen willen afschuiven.

Ook schade door diefstal ingedekt door de inboedelverzekering

Zoals hierboven reeds aangegeven is het zo dat ook schade door diefstal wordt ingedekt door de inboedelverzekering. Er moet hier echter een belangrijke kanttekening bij worden gemaakt. Het is immers zo dat de indekking van de schade in dit geval uitsluitend geldt voor de inboedel welke zich in de woning bevindt. Met andere woorden, alles wat buiten de woonst schade oploopt of wordt gestolen is niet verzekerd. Dat is voor veel mensen erg vervelend. We zijn tegenwoordig met z’n allen namelijk steeds vaker onderweg en dat zorgt er voor dat de nood aan een goede verzekering voor onderweg alleen maar is toegenomen.

Bovenstaande hoeft nog niet meteen een groot probleem te zijn. Het is namelijk eveneens mogelijk om een speciale dekking toe te voegen aan je inboedelverzekering voor onderweg. Uiteraard gaat een dergelijke extra dekking gepaard met een bepaalde meerprijs, maar dan kan je ook wel meteen een aantal zaken van je inboedel onderweg ook laten indekken. Het gaat hierbij niet alleen om je smartphone en tablet, maar ook om bijvoorbeeld een laptop.

Voor welke waarde een inboedelverzekering afsluiten?

Tot slot stellen mensen zich nog de vraag voor welke waarde ze nu precies hun inboedel moeten laten verzekeren door middel van een inboedelverzekering. Dat is natuurlijk compleet afhankelijk van de situatie in kwestie. Voor menig aantal mensen geldt bijvoorbeeld dat ze uitsluitend de algemene inboedel willen laten indekken. In dit geval zal er door een verzekeringsexpert wellicht een inschatting worden gemaakt van de waarde van de inboedel. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin er bijvoorbeeld heel wat kunstwerken in de inboedel zijn terug te vinden. In dat geval vertegenwoordigen deze kunstwerken stuk voor stuk uiteraard een aanzienlijke extra waarde waardoor er maar beter een extra dekking voor wordt voorzien. Let wel, het spreekt voor zich dat ook dit de premie van je inboedelverzekering in de praktijk aanzienlijk kan verhogen.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …