Welke aansprakelijkheidsverzekering?

Als eigenaar of huurder van een woning is het altijd interessant om je even te verdiepen in de verschillende verzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden welke mogelijks voor jou interessant kunnen zijn. Eén van deze verzekeringen is de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft hier een verzekering welke zoals de naam reeds laat vermoeden jouw aansprakelijkheid ten opzichte van derden indekt. Deze verzekering komt niet alleen tussen bij schade welke door jouzelf wordt aangericht, maar ook bij schade als gevolg van bijvoorbeeld een gebrek aan je woning. Ben jij ook wel geïnteresseerd in het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, maar wil je hier graag eerst alles over te weten willen komen? Verdiep je dan zeker even in de onderstaande informatie!

Is de aansprakelijkheidsverzekering afsluiten verplicht?

De eerste vraag welke door heel wat mensen wordt gesteld die een aansprakelijkheidsverzekering willen afsluiten heeft betrekking tot het feit of deze verzekering over een verplicht karakter beschikt of niet. Dat deze vraag wordt gesteld is logisch. Ook voor mensen die eigenaar en / of bestuurder zijn van een auto geldt namelijk dat zij verplicht een aansprakelijkheidsverzekering dienen af te sluiten. In dit geval is er dus zeker een verplichting van toepassing. Deze verplichting geldt op moment van schrijven evenwel nog niet voor de aansprakelijkheidsverzekering voor woningen. Het is evenwel niet uitgesloten dat de overheid er voor zal kiezen om naar de toekomst toe toch een dergelijke verplichting op te gaan leggen.

Het eigen risico bij een aansprakelijkheidsverzekering

Eén van de eerste zaken waar je rekening mee dient te houden bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering heeft te maken met het eigen risico waar je mogelijks mee kan worden geconfronteerd. In principe kan je hierbij twee dingen doen. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat het altijd aan te raden is om te kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering waarbij er geen eigen risico geldt. Mocht er zich een bepaald schadegeval voordoen, dan kan je dus vanaf de eerste euro aan schade rekenen op tussenkomst van je verzekeraar. Standaard is het evenwel zo dat de meeste verzekeraars een bepaald eigen risico voorzien in de polis. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig, namelijk omdat op die manier de hoogte van de verzekeringspremie behoorlijk kan worden ingeperkt. Ook dat is uiteraard belangrijk.

Welk eigen risico is het interessantst?

Om te kunnen bepalen welk eigen risico nu precies interessant is bij een aansprakelijkheidsverzekering moeten we verschillende zaken doen. In eerste instantie moet er natuurlijk goed worden gekeken naar de standaard voorwaarden van de polis van je aansprakelijkheidsverzekering. Hoe hoog is met andere woorden het standaard eigen risico gelegen? Wordt er standaard geen eigen risico voorzien of ligt deze toch al snel op een paar honderd euro? In principe is dit de basis waar vanuit moet worden gegaan. Daarnaast moet je, je eigenlijk twee verschillende vragen stellen. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Wil je graag bepaalde kosten zelf dragen bij een eventueel schadegeval?

  2. Is het voor jou belangrijk dat elke mogelijke schade vanaf de eerste euro is ingedekt?

Afhankelijk van je antwoord op bovenstaande vragen zal je vrij eenvoudig kunnen bepalen welk type eigen risico voor jou nu precies het meest interessant is. Mensen die de voorkeur geven aan een aansprakelijkheidsverzekering zonder eigen risico zullen kunnen rekenen op een lagere verzekeringspremie, maar zullen tegelijkertijd bij een mogelijk schadegeval dus een stukje van de kosten zelf moeten dragen. Welke van beide opties nu voor jou precies de meest interessante keuze is, is dus altijd afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Wat bij schade door opzet?

De aansprakelijkheidsverzekering staat er om bekend een verzekering te zijn welke behoorlijk veel verschillende soorten schade indekt. Dit gezegd zijnde is het belangrijk om er rekening mee te houden dat dit niet voor elk type schade geldt. Neem nu bijvoorbeeld opzettelijke schade welke is veroorzaakt door een volwassen persoon. Dergelijke schade zal niet standaard worden ingedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Bij kinderen tot een bepaalde leeftijd, doorgaans 14 jaar, is de schade dan weer wel ingedekt. Hier is een goede reden voor aan te halen. Volgens de verzekeraars is het namelijk zo dat kinderen tot aan deze leeftijd de gevolgen van hun daden nog niet overzien. Let wel, ook op dit vlak geldt een niet onbelangrijke uitzondering. Wordt de schade immers veroorzaakt door een derde persoon binnen dezelfde polis? In dat geval zal de verzekeraar geen tussenkomst verlenen.

Hoeveel bedragen de kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering?

Inmiddels is het in grote lijnen wel duidelijk welke dekkingen er nu precies allemaal worden voorzien door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit gezegd zijnde is het zo dat veel mensen zich ook vooral afvragen met welke kosten ze voor deze verzekering rekening moeten houden. Dat is een zeer goede vraag. Zoals eerder op deze pagina reeds vermeld moet er bij het berekenen van de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering altijd rekening worden gehouden met het mogelijks eigen risico dat van toepassing is. Deze kan de kostprijs van je aansprakelijkheidsverzekering namelijk aanzienlijk hoger of lager laten uitvallen. Verder kan je uitgaan van een verzekeringspremie zoals hieronder aangegeven.

Type aansprakelijkheidsverzekering

Gemiddelde verzekeringspremie

Standaard aansprakelijkheidsverzekering

Gemiddeld 50 euro verzekeringspremie

Aansprakelijkheidsverzekering met eigen risico

Gemiddeld 40 euro verzekeringspremie

Voor alle duidelijkheid, bij de aansprakelijkheidsverzekering met eigen risico is er dus door de verzekeringnemer voor gekozen om vrijwillig een (groter) eigen risico te voorzien in de polis. In het geval van schade zal de verzekeraar dus niet meteen vanaf de eerste euro tussenkomst moeten verlenen. Om dit te compenseren werd er een goedkopere verzekeringspremie toegekend. In het bijzonder over de lange(re) termijn spreekt het voor zich dat er op deze manier behoorlijk kan worden bespaard op de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering, afsluiten of niet?

De aansprakelijkheidsverzekering mag dan geen dure verzekering zijn, toch kan ze van ongelofelijk groot belang zijn. Een enkel schadegeval kan namelijk meteen torenhoge kosten met zich meebrengen. Het wordt dan ook zeker aan elke eigenaar en zelfs huurder ten stelligste aangeraden om er voor te kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Door te kiezen voor een hoger eigen risico en door een objectieve vergelijking uit te voeren tussen verschillende verzekeraars is het in ieder geval perfect mogelijk om de kostprijs van jouw aansprakelijkheidsverzekering (extra) te drukken.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …