Wateraansluiting regelen

Er zijn menig aantal zaken die je moet regelen op het ogenblik dat je gaat verhuizen. Ook de nutsvoorzieningen vallen hier uiteraard onder. Het gaat hierbij niet alleen om gas en elektriciteit, maar ook om water. De wateraansluiting regelen lijkt op het eerste zicht een koud kunstje. Het is dan ook omwille van deze reden dat mensen het vaak erg lang uitstellen. Nochtans is dat helemaal niet interessant. Door te lang te wachten is het namelijk mogelijk dat je in de problemen zal komen te zitten en dat wil je uiteraard koste wat het kost voorkomen. In ieder geval, moet jij ook de wateraansluiting regelen voor in je nieuwe woonst? Weet je echter niet goed hoe daarmee nu precies te beginnen? Lees er alles over hier op deze pagina!

Welke waterbedrijven bestaan er in Nederland?

Hetgeen we in de inleiding van deze pagina reeds hebben aangegeven is absoluut van toepassing. Wat betekent dit concreet? Zeer eenvoudig. Er zijn verspreid over Nederland op moment van schrijven tien verschillende waterbedrijven terug te vinden. Het gaat hierbij om de bedrijven zoals hieronder aangegeven:

Vitens;

NV Waterbedrijf Groningen;

Waterleidingmaatschappij Drentje;

Brabant Water NV;

NV Waterleiding Maatschappij Limburg;

Evides;

Oasen;

Dunea;

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland;

Waternet;

Het feit dat er amper tien bedrijven zijn terug te vinden in Nederland waarbij je een wateraansluiting kan bekomen valt uiteraard reuze goed mee. Dit is echter nog niet alles. Daarnaast is het namelijk zo dat een bepaald waterbedrijf steeds slechts één bepaalde specifieke regio bedient. In bepaalde uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat één bedrijf verschillende regio’s voorziet van een wateraansluiting. Het bekendste voorbeeld hiervan is Vitens. Een wateraansluiting regelen bij Vitens is dan ook mogelijk in deze provincies:

Leeuwarden;

Overijssel;

Gelderland;

Flevoland; Utrecht;

Noord-Holland;

Dit geldt zeker niet voor alle waterbedrijven. Voor het NV Waterbedrijf Groningen geldt bijvoorbeeld dat een wateraansluiting bij haar regelen uitsluitend mogelijk is voor mensen en bedrijven die in Groningen zijn gevestigd. Voor het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland geldt dan weer dat een aansluiting uitsluitend in Noord-Holland kan worden verkregen.

Veranderen van waterbedrijf of niet?

In principe is het zo dat je dus eigenlijk helemaal niet zelf je waterbedrijf kan kiezen. Het is immers zo dat er per provincie steeds maar één of enkele waterbedrijven bestaan. Wat betekent dit nu concreet? Dat je, wanneer je gaat verhuizen naar een andere plaats binnen dezelfde provincie in principe nooit moet veranderen van waterbedrijf. Je kan dan gewoon je bestaande abonnement over laten zetten zodat alles netjes in orde blijft. Verhuis je echter naar een andere provincie? In dat geval is de kans bijzonder groot dat je een wateraansluiting zal moeten regelen bij een ander waterbedrijf. Dit vereist uiteraard net wat meer inspanning.

Verhuis je naar een andere waterregio in Nederland? Dan betekent dat dus dat je ook van waterbedrijf zal moeten veranderen. Concreet zit dit er in de praktijk voor dat je twee dingen moet gaan doen. Het gaat hierbij om de volgende:

Je moet de bestaande overeenkomst met het huidige waterbedrijf opzeggen;

Je moet een nieuwe overeenkomst afsluiten met een nieuw waterbedrijf;

In principe hoeft veranderen van waterbedrijf in de praktijk ook helemaal niet zoveel voeten in de aarde te hebben, in tegendeel. Doorgaans kan je de verhuizing dan ook gewoon online regelen op de website van het waterbedrijf van je keuze.

Keuze maken uit meerdere waterbedrijven

Voor bepaalde provincies die in Nederland zijn terug te vinden geldt dus een uitzondering. In deze provincies is het dan ook wel degelijk mogelijk om een wateraansluiting te regelen bij verschillende waterbedrijven. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

Zuid-Holland (keuze uit drie waterbedrijven);

Noord-Holland (keuze uit drie waterbedrijven);

Utrecht (keuze uit twee waterbedrijven);

Voor Zuid-Holland geldt concreet dat een wateraansluiting regelen mogelijk is bij niet alleen Dunea, maar ook bij Evides en Oasen. Woon je of verhuis je naar Noord-Holland? Ook dan zal je een keuze moeten maken uit drie verschillende waterbedrijven. In dit geval gaat het echter om het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Vitens en Waternet. De keuze voor de provincie Utrecht is iets beperkter. Hier kan je, je wateraansluiting dan ook regelen bij de waterbedrijven Oasen en Vitens. Voor de andere provincies geldt dus dat er eigenlijk slechts één enkel waterbedrijf is waar je, je aansluiting bij kan regelen.

Vergeet niet om de waterstanden om te nemen!

Ga je verhuizen? Dan moet je er altijd voor zorgen dat je de meterstanden opneemt in je oude woonst! Dit lijkt voor de hand liggend, maar toch kan er in de praktijk worden vastgesteld dat veel mensen dit over het hoofd zien. De meterstanden bevinden zich vaak onderaan in de meterkast en zijn af te lezen van een ronde meter. Let op, uitsluitend de cijfers voor de komma dienen door te worden gegeven aan het oude waterbedrijf. Eventueel kan of moet je deze ook aangeven aan het nieuwe waterbedrijf waarbij je, je laat aansluiten. Doe dit overigens voor de beide woningen. Je neemt dus niet alleen de meterstanden op van de oude, maar ook van de nieuwe woonst. Zo kan hier geen discussie over bestaan. Schrijf de meterstanden bij voorkeur ook niet (alleen) op, maar maak ook een foto. Mocht er in de toekomst op een bepaald ogenblik discussie ontstaan over de meterstanden heb je op deze manier meteen een bewijs.

Aanpassingen voor je nieuwe waterabonnement?

Bij de nieuwe wateraansluiting regelen is het ook altijd interessant om even voor jezelf te bepalen of er mogelijks aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan het abonnement. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je niet langer alleen gaat wonen, maar je bijvoorbeeld samen gaat wonen met je partner. In dat geval zal het waterverbruik (aanzienlijk) hoger komen te liggen waardoor het raadzaam kan zijn om je abonnement aan te passen de tussentijdse facturen iets te verhogen. In principe is het ook verplicht om je gewijzigde leefsituatie te melden aan het waterbedrijf waarbij je, je laat aansluiten. Op deze manier kunnen zij proberen om een correctere inschatting te maken van het waterverbruik. Hou ook hier bij je wateraansluiting regelen dus zeker rekening mee.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …