Wat is NIWO?

Ben jij van plan om te verhuizen naar het buitenland? In dat geval zal je daarvoor wellicht een beroep willen doen op een internationaal verhuisbedrijf. De keuze met betrekking tot het internationaal verhuisbedrijf waar je gebruik van gaat maken is in de praktijk afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijk of beter gezegd cruciaal aspect waar je rekening mee zal willen houden heeft betrekking tot de vergunningen die in orde moeten zijn. Er zijn verschillende manieren om te controleren of een internationaal verhuisbedrijf over alle vereiste vergunningen beschikt. De NIWO is één autoriteit die het mogelijk maakt om dit te controleren. Dit geldt overigens niet alleen voor internationale verhuisbedrijven, maar ook voor verhuisbedrijven die uitsluitend nationaal werken.

Wat is de NIWO precies?

Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat de NIWO precies is. De NIWO is in Nederland de zogenaamde vergunningsverlener welke verantwoordelijk is voor het wegtransport. Wat voor veel mensen ook niet bekend is, is dat de NIWO rechtstreeks is ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle transportbedrijven welke spullen willen vervoeren zijn in principe genoodzaakt om in eerste instantie bij de NIWO een vergunning aan te vragen. De zogenaamde Eurovergunning is dan weer een verplichte vergunning voor transportbedrijven welke operationeel zijn binnen de Europese Unie. De verhuisbedrijven vallen hier dus eveneens onder. Het uiteindelijke doel van de NIWO is om zowel het nationale als internationale goederenvervoer in goede banen te leiden en correct te laten functioneren. In de praktijk gebeurt dit door het verstrekken van vergunningen. Let wel, vergunningen kunnen eveneens worden ingetrokken wanneer er wordt vastgesteld dat een bepaald bedrijf niet meer aan de geldende verplichtingen voldoet.

Wat maakt de NIWO-vergunning zo belangrijk?

Ben jij op zoek naar een bepaalde garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bepaald verhuisbedrijf? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat de NIWO-vergunning uiteraard bijzonder relevant is. Deze vergunning wordt in de praktijk enkel en alleen toegekend aan bedrijven welke aan de NIWO kunnen aantonen dat ze voldoende kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn. Bovendien moet er aangetoond kunnen worden dat ze over een reële vestigingsplaats beschikken. Er wordt op dit vlak om de vijf jaar een bepaalde test uitgevoerd. Slagen de bedrijven niet voor de test? In dat geval zullen de eerder toegekende vergunningen worden ingetrokken. Dit zorgt er voor dat jij als consument kan rekenen op een aantal belangrijke garanties. Deze kunnen uiteraard perfect gebruikt worden tijdens je zoektocht naar een geschikt, internationaal verhuisbedrijf. Bij het toekennen van je inboedel aan derden is het uiteraard belangrijk om over zoveel mogelijk zekerheden te beschikken. De NIWO-vergunning kan je die zekerheden opleveren.

Wat is er mogelijk buiten de NIWO-vergunning om?

Het spreekt voor zich dat het controleren van mogelijke vergunningen niet de enige mogelijkheid is om te bepalen welk internationaal verhuisbedrijf nu in de praktijk echt kwalitatief is en welke niet. Wat bijvoorbeeld ook te denken van het zoeken naar erkenningen? De belangrijkste erkenning welke geldt binnen de sector is de accreditering van de zogenaamde ‘FIDI’. Voluit staat FIDI voor ‘Internationale Federatie van Intercontinentale Verhuisondernemingen’. Voordat een verhuizer zich FIDI-geaccrediteerd mag noemen dient deze te voldoen aan een waslijst bestaande uit zomaar even 200 verschillende kwaliteitseisen. Deze eisen hebben concreet betrekking tot:

  • De klantenservice;

  • De training;

  • Procedures;

  • Huisvesting;

Op moment van schrijven geldt dat er in Nederland elf verschillende bedrijven zijn aangesloten bij de FIDI. Eveneens interessant om te weten is dat FIDI een internationaal erkende organisatie is. Dit betekent concreet dat je bij een internationale verhuis van begin tot eind kan worden geholpen door een onderneming welke FIDI-geaccrediteerd is.

Waarom is een betrouwbare verhuizer zo belangrijk?

Het is in de praktijk omwille van menig aantal verschillende redenen belangrijk om een beroep te doen op een echt betrouwbare verhuizer. Dit is belangrijk omwille van vier concrete punten:

  1. De garantie die kan worden geboden;

  2. De continuïteit welke kan worden gerealiseerd;

  3. De kwaliteit waarvan je kan genieten;

  4. De veiligheid die wordt gegarandeerd;

Een beroep doen op een betrouwbaar en / of erkend verhuisbedrijf zorgt er in de praktijk voor dat je op verschillende vlakken kan genieten van een interessante garantie. Zo zal je in eerste instantie kunnen vaststellen dat de aanbetaling is verzekerd. Dit betekent dat je de aanbetaling steeds terug kan krijgen of dat in ieder geval de beloofde diensten ook daadwerkelijk zullen worden geleverd wanneer het verhuisbedrijf van je keuze bijvoorbeeld onverwacht failliet zou gaan. Bovendien kan je er op rekenen dat de verhuizer in kwestie over een passende verzekering zal beschikken om jouw verhuis in goede banen te kunnen leiden. Mocht er onderweg tijdens het verhuistransport een probleem ontstaan, bijvoorbeeld door schade aan of verlies van de inboedel kan je in dat geval altijd rekenen op een compensatie.

Een zo optimaal mogelijke kwaliteit

Door een beroep te doen op de diensten van een betrouwbare verhuizer zal je kunnen vaststellen dat er over de hele lijn een optimale kwaliteit kan worden gegarandeerd. Dit betekent niet alleen dat de klantenservice goed is geregeld, daarnaast geldt dit ook voor de wagens, de apparaat en de huisvesting. Daarnaast dienen ook de medewerkers steevast te voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. Betrouwbare en erkende verhuizers worden bovendien regelmatig getest waardoor ze niet alleen op korte, maar ook op middellange tot lange termijn precies die kwaliteit en zekerheid kunnen garanderen waar jij naar op zoek bent.

Het controleren van de vergunning en accreditatie

Tot slot stellen veel mensen zich uiteraard nog de vraag op welke manier het mogelijk is om te controleren of een verhuisbedrijf over de juiste NIWO-vergunning beschikt. Dezelfde vraag geldt uiteraard ook voor het controleren of men over een erkenning door de FIDI beschikt of niet. In eerste instantie is het aan te raden om even te gaan kijken op de website van het verhuisbedrijf in kwestie. Op de website zullen deze punten duidelijk worden aangegeven, althans op voorwaarde dat ze daadwerkelijk in orde zijn. Daarna kan je nog een extra controle uitvoeren op de websites van de NIWO en de FIDI.

Op beide websites is het immers mogelijk om de bestanden in te kijken. Finaal spreekt het voor zich dat het ook altijd mogelijk is om bij het verhuisbedrijf in kwestie bepaalde documentatie aan te vragen. Zijn ze in orde met de vergunning(en) en accreditatie? Dan zou men in principe helemaal geen problemen mogen hebben met het verstrekken van deze gevraagde documentatie. Let wel, wordt de documentatie aangeleverd? Controleer dan altijd grondig de datum. Het is namelijk zo dat het pasje of het certificaat niet zomaar onbeperkt geldig is. In ieder geval mag het duidelijk zijn, het controleren van de vergunningen en accreditatie kan in de praktijk altijd op een eenvoudige manier gebeuren.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …