Wat is FIDI FAIM?

Voor elke type van verhuizing welke wordt uitgevoerd geldt dat er behoorlijk wat stress bij komt kijken. Dat is niet alleen het geval voor een verhuizing in eigen land, maar geldt zeker ook voor een internationale verhuizing. Sterker nog, in het laatste geval is het zo dat de verhuizing niet alleen langer duurt, daarnaast kan er ook heel wat meer fout gaan dan bij een verhuizing in eigen land. Wil jij er zeker van zijn dat je niet nodeloos wordt geconfronteerd met nog meer stress? In dat geval is een beroep doen op een betrouwbaar en ervaren verhuisbedrijf altijd een must. Hoe kan je echter precies weten welk verhuisbedrijf nu wel en welke vooral niet betrouwbaar is? We vertellen het je graag door middel van de hieronder terug te vinden informatie.

Een optimale zekerheid bij een internationale verhuizing

In het bijzonder voor een internationale verhuizing geldt dat zekerheid van cruciaal belang is. Dit niet in het minst omdat er tijdens het traject van je huidige naar je nieuwe woning gebruik zal worden gemaakt van menig aantal verschillende transportmiddelen. Het kan hierbij niet alleen gaan om het vliegtuig, maar ook om bijvoorbeeld een boot. Bovendien spreekt het voor zich dat je graag zal willen dat elk aspect van je verhuizing naar het buitenland echt goed is geregeld. Een beroep doen op een betrouwbaar verhuisbedrijf is dan ook een absolute must. Hoe weet je nu echter of een verhuisbedrijf wel echt betrouwbaar is? Onder meer door te kiezen voor een FIDI FAIM verhuisbedrijf. Zo is de kwaliteit echt wel gewaarborgd.

Wat betekent FIDI FAIM precies?

Iedereen zal het er ongetwijfeld wel met elkaar over eens zijn dat internationaal verhuizen alles behalve een eenvoudige taak is. Tijdens zo’n verhuizing naar het buitenland kan er dan ook behoorlijk wat fout lopen. Omwille van deze reden is de zogenaamde FIDI in het leven geroepen. Deze afkorting betekent voluit ‘Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux’. Anders gezegd gaat het hier aldus om de ‘Internationale Federatie van Intercontinentale Verhuisondernemingen’. Deze instantie werd speciaal opgericht om consumenten te garanderen dat ze een beroep doen op een echt kwalitatief en veilig verhuisbedrijf. Oké, nu weet je wat FIDI is, maar wat betekent FAIM dan precies? Zeer eenvoudig. FAIM is eigenlijk de certificering welke door het verhuisbedrijf wordt ontvangen op het ogenblik dat ze zich aansluit bij de federatie. Voor FAIM geldt bovendien dat ze de afkorting vormt voor ‘FIDI Accredited International Mover’. In Nederland zouden er op moment van schrijven ongeveer elf verhuisbedrijven zijn aangesloten.

Wat zijn de eisen om een FAIM te worden?

Het is niet zomaar mogelijk om een FAIM te worden voor verhuisbedrijven, in tegendeel. Het spreekt namelijk voor zich dat een FAIM erkenning in de praktijk ook echt iets moet betekenen. Dat is alleen maar het geval wanneer er aan strikte kwaliteitseisen dient te worden voldaan. Dat geldt zeker voor een FAIM-erkenning. Er zijn door de FIDI dan ook menig aantal verschillende eisen opgesteld. Deze eisen hebben in de praktijk ook steeds betrekking tot menig aantal verschillende aspecten. Denk hierbij onder meer aan:

  • De klantenservice die wordt verleend;

  • De procedures die worden gevolgd;

  • Welke training het personeel heeft genoten;

  • De mate van onderhoud en inrichting;

Wanneer er aan deze ruim 200 verschillende eisen wordt voldaan is het voor het verhuisbedrijf in kwestie aldus mogelijk om de accreditatie te ontvangen. Dat is mooi, maar wordt er ook op toegezien dat de kwaliteit van het verhuisbedrijf gewaarborgd blijft? Absoluut! Nadat de accreditatie werd ontvangen is het namelijk zo dat er periodieke controles worden uitgevoerd. Blijkt op een zeker ogenblik dat het verhuisbedrijf niet langer aan de vooropgestelde eisen weet te voldoen? In dat geval zal de erkenning worden ingetrokken. Dit maakt het dus duidelijk, een internationaal verhuisbedrijf welke is aangesloten bij de FIDI weet ten allen tijde een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid aan haar klanten te garanderen.

Op welke voordelen kan je rekenen bij een FIDI verhuisbedrijf?

Bovenstaande geeft je reeds een goed beeld van wat een FIDI-verhuisbedrijf precies is en wat ook de FAIM-erkenning exact inhoudt. Dit gezegd zijnde zal je natuurlijk ook graag een duidelijk overzicht willen hebben van alle exacte voordelen waar je op kan rekenen. Ook deze voordelen stellen we middels het onderstaande overzicht graag even aan je voor.

1.) Je bent verzekerd van een optimale kwaliteit

In eerste instantie is het zo dat je bij een FIDI geaccrediteerd verhuisbedrijf altijd kan rekenen op de best mogelijke kwaliteit. Menig aantal verhuisbedrijven die een povere service leveren blijken toch over uitstekende recensies te beschikken. Deze recensies kunnen echter vervalst zijn met alle gevolgen van dien. Indien je er voor kiest om een beroep te doen op de diensten van een FIDI geaccrediteerd verhuisbedrijf is dit niet het geval. Bij dit verhuisbedrijf kan je dan ook gegarandeerd steeds op beide oren slapen.

2.) Je beschikt over een prima garantie

Erkende, internationale verhuisbedrijven worden door de FIDI verplicht om mensen die gaan verhuizen altijd een interessante garantieregeling aan te bieden. Dit betekent onder meer dat het bedrijf in kwestie steeds moet beschikken over een prima verhuisverzekering. Deze verzekering zorgt er voor dat met name schade aan je inboedel welke optreedt tijdens de verhuizing altijd zal worden vergoed. Ook mocht er een deel van je inboedel tijdens de verhuizing verloren gaan zal dit verlies worden ingedekt. Dit is overigens nog niet alles. Bij een FIDI geaccrediteerd verhuisbedrijf wordt er immers ook altijd een garantie verstrekt met betrekking tot de aanbetaling die je moet doen. Je raakt deze dus nooit kwijt, ook niet wanneer het verhuisbedrijf van je keuze onverhoopt tussentijds failliet zou gaan. In dat geval zal er door de FIDI immers een ander verhuisbedrijf worden aangesteld welke voor jou de verhuizing tegen dezelfde voorwaarden zal uitvoeren. Op deze manier komt jouw verhuizing naar het buitenland echt helemaal nooit in het gedrang.

3.) De internationale continuïteit is gegarandeerd

Ga je in zee met een FIDI-erkend verhuisbedrijf? In dat geval zal je gedurende het volledige verhuisproces worden geholpen door een FIDI-erkend verhuisbedrijf. Heb je er voor gekozen om voor het transport van je inboedel een beroep te doen op een boot en vervolgens op een verhuiswagen aan land? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat elke etappe van de reis zal worden uitgevoerd door een FIDI-erkend bedrijf. Op deze manier spreekt het voor zich dat je voor elke etappe van je reis ook kan rekenen op de meest optimale kwaliteitsgaranties.

4.) Er is altijd sprake van de best mogelijke veiligheid

Last but not least is het ook nog eens zo dat je bij een beroep doen op een FIDI-erkend verhuisbedrijf altijd bent verzekerd van de meest optimale veiligheid. Wat betekent dit nu precies concreet? Wel, onder meer het volgende:

  1. Je spullen worden op een veilige manier vervoerd;

  2. De inboedel wordt steeds zo optimaal mogelijk ingepakt;

  3. De staat van de verhuiswagens is uitstekend;

  4. Het gereedschap waar gebruik van wordt gemaakt is in goede staat;

  5. De middelen die het verhuisbedrijf gebruikt worden uitvoerig getest;

Wordt er op een zeker ogenblik aan één of meerdere van de bovenstaande eisen door het FIDI-erkend verhuisbedrijf niet voldaan? In dat geval zal de accreditatie worden ingetrokken.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …