Samenwonen, waar let je op?

Mensen maken op een zeker ogenblik de keuze om samen te gaan wonen met hun geliefde. Dat is natuurlijk geweldig, maar het vereist in de praktijk ook zeker enkele praktische veranderingen. Wanneer je van twee woningen overschakelt naar één enkele woning betekent dat onder meer dat je heel wat spullen dubbel zal hebben. Wat moet je met deze dubbele spullen precies gaan doen en hoe bepaal je precies waar je allemaal nood aan hebt? Hoe wordt het samenleven bovendien op wettelijke niveau geregeld? Het zijn stuk voor stuk zaken waar je rekening mee zal willen en moeten houden. In ieder geval, ga jij ook samenwonen met je geliefde en wil je daar graag alles over te weten komen? In dat geval is het zeker de moeite waard om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie.

Het opstellen van een samenlevingsovereenkomst

Het is wellicht niet het eerste waar jullie aan zullen denken en echt “sexy” is het natuurlijk ook niet, maar het is wel zo dat het opstellen van een samenlevingsovereenkomst eigenlijk een absolute must is. In een dergelijke overeenkomst moeten de volgende zaken worden vermeld:

De mate waarin de kosten van de huishouding worden verdeeld;

Welke spullen die deel uitmaken van de inboedel tot wie toebehoren;

Welke aanspraken er gedaan kunnen worden op vlak van pensioen;

De zaken die spelen op het ogenblik dat jullie uit elkaar gaan;

Eventuele medische volmachten welke worden verstrekt;

Hou er bovendien ook rekening mee dat je er altijd goed aan doet om een zogenaamd verblijfsbeding op te nemen in de samenlevingsovereenkomst. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat dit nu precies is. We gaan hier graag uitgebreid verder op in, in het hieronder terug te vinden stukje.

Wat is een verblijfsbeding precies?

Een verblijfsbeding maakt doorgaans deel uit van de samenlevingsovereenkomst. Het betreft hier dan ook eigenlijk een clausule in de overeenkomst die regelt dat, mocht één van de beide partners op een zeker ogenblik sterven, de gemeenschappelijke bezittingen automatisch overgaan naar de andere partner. Wordt dit niet vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst? In dat geval zullen de gemeenschappelijke bezittingen en goederen (waaronder dus ook de woning in kwestie) automatisch naar de wettelijke erfgenamen gaan. Dit is dus zeker en vast een belangrijk iets om rekening mee te houden wanneer jullie gaan samenwonen.

Het fiscaal partnerschap

Op het ogenblik dat mensen er voor kiezen om samen te gaan wonen zal je kunnen vaststellen dat dit ook meteen fiscale gevolgen heeft. Partners kunnen dan ook samen profiteren van een verdeling van de aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Bovendien is het zo dat men eveneens kan rekenen op een hogere vrijstelling voor wat de erfbelasting betreft. Voor het vermogen welke moet worden aangegeven in box drie geldt bovendien dat er een optelsom mag worden gemaakt. Verder geldt er eveneens een dubbele vrijstelling voor de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Mensen die samen gaan wonen kunnen dan ook duidelijk in de praktijk rekenen op een niet onaanzienlijk aantal interessante, fiscale voordelen.

Het afsluiten van een gezamenlijke bankrekening

Op het ogenblik dat jullie samen gaan wonen spreekt het voor zich dat het ook altijd interessant is om er voor te kiezen om een gezamenlijke bankrekening af te sluiten. Het afsluiten van een dergelijke gezamenlijke bankrekening zorgt er voor dat jullie daar bijvoorbeeld de vaste kosten van kunnen betalen. Bovendien is het zo dat veel mensen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de gezamenlijke huur of de gezamenlijke aflossing van vastgoed van deze rekening af te laten schrijven. Door er voor te kiezen om een spaarrekening op beide namen op te zetten spreekt het voor zich dat jullie ook samen kunnen sparen. Op deze manier sla je dus eigenlijk in de praktijk twee vliegen in één klap.

Je partner bijschrijven in jouw zorgverzekering

Op het ogenblik dat jullie gaan samenwonen kan je overwegen om je partner bij te schrijven in jouw zorgpolis. Er voor kiezen om samen één zorgpolis af te sluiten zorgt er voor dat je de administratie aanzienlijk kan inperken. Let wel, in bepaalde gevallen is het interessanter om toch individueel een zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt niet in het minst voor de situatie waarin de zorgbehoeften van bijvoorbeeld je partner verschillen ten opzichte van de zorgbehoeften van jezelf. Door in dat geval te kiezen voor een gezamenlijke verzekering wordt voorkomen dat jij of je partner over- of onderverzekerd is.

Let op de schadeverzekeringen!

Een extra aandachtspunt waar je bij samen gaan wonen zeker de nodige aandacht aan moet besteden heeft betrekking tot het voorkomen van een dubbele verzekering. De kans is namelijk groot dat jullie voorheen elk in jullie woning over één of meerdere schadeverzekeringen beschikten. Het is aan te raden om één globale schadeverzekering te nemen. Denk bijvoorbeeld aan één inboedelverzekering, één opstalverzekering (voor mensen die eigenaar zijn van vastgoed) en één aansprakelijkheidsverzekering. Jullie dubbel verzekeren zorgt er in de praktijk voor dat je met twee vervelende zaken zal worden geconfronteerd:

Je betaalt niet één, maar wel twee keer een verzekeringspremie;

Bij schade is de kans groot dat verzekeringsmaatschappijen de schuld op elkaar zullen proberen af te schuiven;

Vooral het tweede punt kan er voor zorgen dat de afwikkeling van bepaalde schade in de praktijk aanzienlijk wordt bemoeilijkt en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer jullie samen gaan wonen is het steeds van belang om grondig alle verschillende verzekeringen even te bekijken en tegenover elkaar af te wegen.

Wat te doen met dubbele inboedel?

Tot slot dringt zich uiteraard nog de vraag op wat er nu precies moet gebeuren met de dubbele inboedel waar jullie mogelijks over beschikken. Je kan er voor kiezen om hier verschillende dingen mee te doen. Of je bergt de dubbele inboedel ergens op wanneer je er liever geen afstand van wil doen of je kan ze verkopen. Raakt de dubbele inboedel niet verkocht en neemt ze alleen maar nodeloos veel plaats in beslag? In dat geval is het natuurlijk altijd nog mogelijk om deze naar het containerpark of bijvoorbeeld de kringwinkel te brengen.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …