Op kamers, wat moet je regelen?

Jongeren die voor het eerst op kamers gaan worden plots geconfronteerd met een compleet nieuwe wereld. Dit kan een beetje beangstigend zijn wanneer men zich daar niet goed op heeft voorbereid. Gelukkig kan het ook anders. De informatie op deze pagina maakt namelijk meteen duidelijk wat er allemaal dient te worden geregeld op het ogenblik dat je op kamers gaat. Ook de speciale aandachtspunten waar je rekening mee zal willen houden worden zo duidelijk gemaakt. Het mag dan ook duidelijk zijn, ga jij ook binnenkort op kamers? Hou dan zeker en vast rekening met de informatie zoals aangegeven hier op deze pagina!

Een inboedelverzekering afsluiten of niet?

Wanneer je op kamers gaat en dus zelfstandig gaat wonen is het belangrijk om je even te verdiepen in de mogelijke verzekeringen die je daarvoor dient af te sluiten. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het voor elke jongere wettelijk verplicht om een eigen zorgverzekering af te sluiten. Echter komt daar ook nog de inboedelverzekering bij op het ogenblik dat je alleen gaat wonen. Wanneer je op kamers gaat zal je kunnen vaststellen dat het niet zo evident is om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit omwille van het feit dat studentenhuizen er om bekend staan vaak niet bepaald goed te zijn beveiligd, in tegendeel. Het gebeurt dan ook zeker niet zelden dat spullen uit iemands kamer worden gestolen. Het afsluiten van een inboedelverzekering voor studentenkamers is in de praktijk vaak wel mogelijk, maar er dient wel rekening te worden gehouden met enkele uitsluitingen in de polis.

Eén van de uitsluitingen waar bij stil moet worden gestaan is diefstal. Het is doorgaans zo dat er wel een inboedelverzekering voor studentenkamers kan worden afgesloten, alleen wordt diefstal door de polis uitgesloten. Het feit dat het afsluiten van een inboedelverzekering tot de mogelijkheden behoort voor studentenkamers hoeft in de praktijk nog niet te betekenen dat dit ook echt interessant is. De meeste studenten kiezen er bijvoorbeeld voor om hun huisraad bij tweedehandswinkels te gaan halen of trekken daarvoor naar de kringloop. Bovendien zijn er op studentenkamers ook anders nog maar weinig waardevolle spullen terug te vinden. Het is dan ook altijd een goed idee om jezelf de vraag te stellen of het afsluiten van een inboedelverzekering voor jou al dan niet interessant kan zijn.

Welke mogelijke verzekeringen bestaan er voor studenten?

Het afsluiten van een standaard inboedelverzekering lijkt voor mensen die op kamers gaan dus niet echt interessant. Het afsluiten van een losse inboedelverzekering is echter slechts één van de verschillende mogelijkheden die er bestaan. Er bestaan dan ook nog twee alternatieven. Het gaat hierbij concreet om de verzekeringen zoals hieronder op een rijtje gezet.

1.) De studentenverzekering

Eén van de alternatieven voor de losse inboedelverzekering is de studentenverzekering. Het betreft hier eigenlijk geen individuele verzekering, maar een pakket met verzekeringen. Bij het afsluiten van dit type pakket beschik je in één klap over niet één, maar wel over verschillende verzekeringen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

Aansprakelijkheidsverzekering;

Ongevallenverzekering;

Inboedelverzekering;

In principe is de studentenverzekering de meest complete verzekering welke op de markt is terug te vinden voor studenten. Let wel, bij het afsluiten van dit type van verzekering dient er rekening mee te worden gehouden dat niet alles is verzekerd. In het bijzonder voor mobiele apparatuur geldt dat deze is uitgesloten door de verzekering. Dat is voor veel studenten erg vervelend. Als er namelijk iets is wat ze graag willen laten indekken tegen schade en / of diefstal, dan zijn het wel hun mobiele apparaten. Gelukkig bestaat er daarvoor nog een extra mogelijkheid.

2.) De losse verzekering voor mobiele toestellen

Het is mogelijk om er voor te kiezen om een individuele verzekering voor laptops, tablets en computers af te sluiten. Het betreft hier een verzekering welke kan worden afgesloten op het ogenblik dat je een bepaald toestel (nieuw) aankoopt. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat deze verzekeringen in de praktijk vrij duur kunnen uitvallen. Bovendien is het ook nog eens zo dat je bij een schadegeval (bijvoorbeeld bij diefstal) slechts kan rekenen op de dagwaarde van het toestel. Na ettelijke maanden is deze waarde reeds behoorlijk teruggelopen. Na een periode van twee jaar ontvang je bij schade of diefstal nauwelijks nog iets terug. Het mag dan ook duidelijk zijn, het afsluiten van een dergelijke verzekering doe je niet zonder er eerst even grondig over na te denken.

Welke verzekeringen kunnen je ouders blijven betalen?

Dat je op kamers gaat betekent niet dat je meteen de volledige verzekeringslast van jou als persoon moet dragen. Wanneer je op jezelf gaat wonen zal je kunnen vaststellen dat er verschillende verzekeringen alsnog gewoon via je ouders kunnen blijven verlopen. Het gaat hierbij in de praktijk onder meer om:

Je aansprakelijkheidsverzekering;

De ongevallenverzekering;

De rechtsbijstandsverzekering;

In principe kunnen de bovenstaande verzekeringen onder je ouders blijven vallen tot op het ogenblik dat je de leeftijd van 27 jaar hebt bereikt. Hoe dit in de praktijk precies zit is evenwel sterk afhankelijk van de verzekeraar waarbij je de verzekering(en) hebt afgesloten. Het is mogelijk om de verzekeraar te contacteren om hier concreet uitsluitsel over te krijgen. Voorkom in ieder geval dat je, je dubbel gaat verzekeren. Niet alleen kost dit onnodig veel geld, daarnaast kan er op deze manier ook discussie ontstaan bij een mogelijk schadegeval.

Open een studentenrekening bij een bank

Tot slot is het voor jongeren die op kamers gaan ook altijd een goed idee om over een eigen bankrekening te beschikken. Het wordt voor jongeren aangeraden om op dit vlak een speciale studentenrekening te openen bij één van de verschillende banken die op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier kan je ook zelf je eigen studiefinanciering en zorgtoeslag gestort krijgen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar gebeurt dit in principe rechtstreeks op de bankrekening van de jongere. Op eigen benen staan betekent ook zelf je financiën regelen. Het openen van een studentenrekening is voor jongeren die op kamers gaan dan ook altijd zeker een aanrader.

Vergelijk verhuizers

Kosten verhuizer in de coronacrisis

Met de coronacrisis kun je vaak …

Verhuisbedrijf vooroordelen

Daar waar het om verhuizen gaat …

Tips verhuisbedrijf inschakelen

Verhuizen is een klus die je niet …